Cách định dạng số trong Google Sheets để đảm bảo dữ liệu tính toán của bạn không bị sai

Tương tự như Excel, Google Sheets được dùng để lưu trữ các dữ liệu. Gần...

0
0 856

Cách sử dụng Google Sheets đọc 3 phút nắm bắt được ngay

Google Sheets là công cụ tạo và chỉnh sửa bảng tính tương tự như Microsoft...

0
0 140

Google Sheets là gì? Giới thiệu khái quát về đối thủ đấu đầu trực diện của Excel

Bạn đã quen thuộc với một phần mềm lập bảng tính khá phổ biến là...

0
0 107

Cách vẽ trendline trong Google Sheets để dễ dàng nhìn ra xu hướng của một biểu đồ

Bạn có thể dùng hầu hết phần mềm văn phòng để vẽ biểu đồ và...

0
0 189