Font Mayhena Monoline Việt Hóa – Kiểu font cổ điển

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 65

Phông chữ Mayhena hoàn chỉnh với các kiểu thay thế và bộ từ 01 đến 08 mà bạn có thể thực hiện nhiều biến thể của kiểu chữ như swash dài, swash ngắn, đuôi trang trí, nét cuối và nhiều hơn nữa. Hỗ trợ 27 ngôn ngữ với hơn 500 glyphs!

Định dạng TTF & OTF trong tệp Zip đặc trưng:

  • Uppercase
  • Lowercase
  • Symbols
  • Numbers
  • Accents
  • Ligatures
    Alternates
  • SS01 – SS08

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF
Tổng số tệp: 1

Pass Giải Nén: phanmemgoc.vn

Google-drive-button-min